Informații generale.

 

I.Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale DRM FOOD SRL, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.docskebab.ro.

 

 

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului,DRM FOOD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul DRM FOOD SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, DRM FOOD SRL va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de către DRM FOOD SRL, iar contul creat va fi șters automat.

 

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, DRM FOOD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, DRM FOOD SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi DRM FOOD SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și DRM FOOD SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor .Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și DRM FOOD SRL.

 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă DRM FOOD SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea DRM FOOD SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de DRM FOOD SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al DRM FOOD SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, DRM FOOD SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de DRM FOOD SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al DRM FOOD SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, DRM FOOD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina DRM FOOD SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin email la office@docskebab.ro, DRM FOOD SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, DRM FOOD SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de DRM FOOD SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, DRM FOOD SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină DRM FOOD SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

-pentru administrarea Site-ului;

 

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către DRM FOOD SRL prin intermediul Site-ului;

 

-pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 

-pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 

-pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către DRM FOOD SRL nu vor fi transferate în afara României.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

-dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către DRM FOOD SRL, conform celor descrise în prezentul document;

 

-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea DRM FOOD SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

-dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către DRM FOOD SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

 

Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

-dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, DRM FOOD SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

-dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către DRM FOOD SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

-dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al DRM FOOD SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care DRM FOOD SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@docskebab.ro.

 

Politica de cookie-uri www.docskebab.ro

 

Aceasta este Politica privind cookie-urile pentru Www.docskebab.ro, accesibila de pe www.docskebab.ro

 

Ce sunt cookie-urile

 

Așa cum o practică obișnuită cu aproape toate site-urile web profesionale, acest site este cookie-uri, care sunt fișiere minuscule care sunt descărcate pe computerul dvs., pentru a vă dezvolta experiența. Această pagină descrie ce informații suplimentare, cum le folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. De asemenea, vom împărtăși modul în care poate împiedica stocarea acestor cookie-uri, totuși, acest lucru poate reduce sau „rupe” anumite elemente ale funcționalității site-urilor.

 

Pentru mai multe informații generale despre cookie-uri, consultați articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

 

Cum folosim cookie-urile

 

Folosim cookie-din-o varietate de uri motive mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard în industrie pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva funcționalitatea completă și caracteristicile pe care le adaugă acest site. Este recomandat să lăsați activate toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu în cazul în care sunt utilizate pentru furnizarea unui serviciu pe care îl utilizați.

 

Dezactivarea modulelor cookie

 

împiedică setarea cookie-urilor ajustând setările browserului dumneavoastră (consultați Ajutorul browserului dumneavoastră pentru a afla cum să faceți acest lucru). Recumpărați că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site și a multor alte site-uri web pe care vă îngrijesc vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și caracteristici ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați cookie-urile.

 

Cookie-urile pe care le setăm:

 

Cookie-uri legate de cont Dacă vă creați un cont la noi, atunci vom folosi module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și administrarea generală. Aceste cookie-uri vor fi de obicei șterse atunci când vă deconectați, dar în unele cazuri pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele de site când sunteți deconectat.

Cookie-uri legate de conectare. Folosim cookie-uri atunci când sunteți autentificat, astfel încât să ne amintim acest fapt. Acest lucru vă împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste module cookie sunt de obicei eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa funcțiile și zonele restricționate numai atunci când sunteți autentificat.

Cookie-uri legate de buletine informative prin e-mail. Acest site oferă servicii de abonare la newsletter sau e-mail, iar modulele cookie pot fi folosite pentru a vă aminti dacă sunteți deja înregistrat și dacă să afișați anumite notificări care ar putea fi valabile numai pentru utilizatorii abonați/dezabonați.

Cookie-uri legate de procesarea comenzilor. Acest site oferă facilități de comerț electronic sau de plată, iar unele module cookie sunt esențiale pentru a ne asigura că comanda dumneavoastră este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa corect.

Cookie-uri legate de sondaje. Din când în când, oferim sondaje și chestionare utilizatorilor pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege baza noastră de utilizatori mai precis. Aceste sondaje pot folosi cookie-uri pentru a reține cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate exacte după ce schimbați paginile.

Cookie-uri legate de formulare. Când trimiteți date prin intermediul unui formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de comentarii, cookie-urile pot fi setate pentru a reține detaliile utilizatorului pentru corespondența viitoare.

Cookie-uri pentru preferințele site-ului. Pentru a vă oferi o experiență excelentă pe acest site, vă oferim funcționalitatea de a vă seta preferințele pentru modul în care funcționează acest site atunci când îl utilizați. Pentru a vă aminti preferințele, trebuie să setăm cookie-uri astfel încât aceste informații să poată fi apelate ori de câte ori interacționați cu o pagină este afectată de preferințele dumneavoastră.

Cookie-uri ale terților

În unele cazuri speciale folosim și cookie-uri furnizate de terți de încredere.

Următoarea secțiune detaliază ce cookie-uri terță parte le-ați putea întâlni prin acest site.

 

Acest site folosește Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite și de încredere soluții de analiză de pe web pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste module cookie pot urmări lucruri precum cât timp petreci pe site și paginile pe care le vizitezi, astfel încât să putem continua să producem conținut captivant. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Din când în când testăm noi funcții și facem modificări subtile modului în care este livrat site-ul. Când încă testăm funcții noi, aceste cookie-uri pot fi folosite pentru a ne asigura că primiți o experiență consecventă în timp ce vă aflați pe site, asigurându-ne în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.

Pe măsură ce vindem produse, este important pentru noi să înțelegem statistici despre câți dintre vizitatorii site-ului nostru realizează o achiziție și, ca atare, acesta este tipul de date pe care aceste cookie-uri le vor urmări. Acest lucru este important pentru dvs., deoarece înseamnă că putem face previziuni de afaceri cu precizie care ne permit să ne monitorizăm costurile publicitare și ale produselor pentru a asigura cel mai bun preț posibil.

Serviciul Google AdSense pe care îl folosim pentru a difuza publicitate utilizează un cookie DoubleClick pentru a difuza reclame mai relevante pe web și pentru a limita numărul de ori când vi se afișează un anumit anunț. Pentru mai multe informații despre Google AdSense, consultați întrebările frecvente oficiale Google AdSense privind confidențialitatea.

Folosim reclame pentru a compensa costurile de funcționare a acestui site și pentru a oferi finanțare pentru dezvoltarea ulterioară. Cookie-urile de publicitate comportamentală utilizate de acest site sunt concepute pentru a se asigura că vă oferim cele mai relevante reclame acolo unde este posibil, urmărindu-vă în mod anonim interesele și prezentând lucruri similare care ar putea fi de interes.

Câțiva parteneri fac publicitate în numele nostru și cookie-urile de urmărire a afiliaților ne permit pur și simplu să vedem dacă clienții noștri au ajuns pe site prin intermediul unuia dintre site-urile partenere, astfel încât să le putem credita în mod corespunzător și, acolo unde este cazul, să le permită partenerilor noștri afiliați să ofere orice bonus pe care îl au vă poate oferi pentru efectuarea unei achiziții.

De asemenea, folosim butoane de social media și/sau plugin-uri pe acest site care vă permit să vă conectați la rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoarele site-uri de socializare, vor seta cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, care pot fi utilizate pentru a vă îmbunătăți profilul pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin în diferite scopuri prezentate în confidențialitatea lor respectivă. politici.

Cu toate acestea, dacă încă căutați mai multe informații, ne puteți contacta prin una dintre metodele noastre de contact preferate:

E-mail: office@docskebab.ro

Vizitând acest link: www.docskebab.ro

Telefon: 0269-216-30o

Termeni si condiții

 

Introducere

 

Acești termeni și condiții standard pentru site-ul web scrise pe această pagină web vor gestiona utilizarea site-ului nostru web, Digital Pioneers, accesibil la www.docskebab.ro.

 

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ale site-ului.

 

Drepturi pentru proprietate intelectuala

 

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Numele companiei și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site web.

 

Vi se acordă o licență limitată numai în scopul de a vizualiza materialul conținut pe acest site web.

 

Restricții

 

Sunteți în mod special restricționat de la toate următoarele:

 

publicarea oricărui material de pe site-ul web în orice alt mediu media;

vânzarea, sublicențarea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material de pe site;

realizarea și/sau afișarea în mod public a oricărui material de pe site;

utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;

utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site web;

 

utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau, în orice mod, poate cauza prejudicii site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;

angajarea în orice extragere de date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;

utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web nu pot fi accesate de dvs. și DRM FOOD SRL poate restricționa în continuare accesul dvs. la orice zone ale acestui site web, în orice moment, la discreție absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați confidențialitatea.

 

Fără garanții

 

Acest site web este furnizat „ca atare”, cu toate defecțiunile, iar DRM FOOD SRL nu exprimă declarații sau garanții, de orice fel legate de acest site web sau de materialele conținute pe acest site web.

 

Limitare a răspunderii

 

În nici un caz, DRM FOOD SRL. și nici oricare dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi considerați răspunzători pentru nimic care decurge din sau în vreun fel legat de utilizarea acestui site web. DRM FOOD SRL, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau este legată în vreun fel de utilizarea de către dvs. a acestui site.

 

Despăgubiri

 

Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură DRM FOOD SRL. din și împotriva oricărei și/sau tuturor răspunderilor, costurilor, solicitărilor, cauzelor de acțiune, daunelor și cheltuielilor care decurg în orice mod legate de încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

 

 

 

Separabilitate

 

Dacă vreo prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă conform oricărei legi aplicabile, astfel de prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase din prezentul document.

 

Variația termenilor

 

DRM FOOD SRL. are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră potrivit și, prin utilizarea acestui site web, sunteți de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

 

Misiune

 

DRM FOOD SRL. are dreptul să cedeze, să transfere și să-și subcontracteze drepturile și/sau obligațiile conform acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să cedați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni.

 

Întregul acord

 

Acești Termeni constituie întregul acord între DRM FOOD SRL. și dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

 

Legea aplicabilă și jurisdicția

 

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea oricăror litigii.

2. DATA COLLECTED

DATA STORAGE LOCATION

We are Cyprus based company and operate web servers hosted in Germany. Our hosting provider Hetzner Online GmbH adheres to the EU/US “Privacy Shield”, ensuring that your data is securely stored and GDPR compliant. For more information on Hetzner Online GmbH privacy policy, please see here: Hetzner Data Privacy Policy.

REGISTRATION DATA

If you register on our website, we store your chosen username and your email address and any additional personal information added to your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit this information.

PURCHASE DATA

To receive product support, you have to have one or more Envato/ThemeREX purchase codes on our website. These purchase codes will be stored together with support expiration dates and your user data. This is required for us to provide you with downloads, product support and other customer services.

SUPPORT DATA

If you have registered on our website and have a valid support account, you can submit support tickets for assistance. Support form submissions are sent to our third party Ticksy ticketing system. Only the data you explicitly provided is sent, and you are asked for consent, each time you want to create a new support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

COMMENTS

When you leave comments on the website we collect the data shown in the comments form, and also the IP address and browser user agent string to help spam detection.

CONTACT FORM

Information submitted through the contact form on our site is sent to our company email, hosted by Zoho. Zoho adheres to the EU/US “Privacy Shield” policy and you can find more information about this here: Zoho Privacy Policy.

These submissions are only kept for customer service purposes they are never used for marketing purposes or shared with third parties.

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our site for anonymous reporting of site usage. So, no personalized data is stored. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behavior on our website please use this link: Google Analytics Opt-out.

CASES FOR USING THE PERSONAL DATA

We use your personal information in the following cases:

 • Verification/identification of the user during website usage;
 • Providing Technical Assistance;
 • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes;
 • Checking the accounts’ activity in order to prevent fraudulent transactions and ensure the security
 • over our customers’ personal information;
 • Customize the website to make your experience more personal and engaging;
 • Guarantee overall performance and administrative functions run smoothly.

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:
FACEBOOK
The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .
TWITTER
We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .
YOUTUBE
We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.
CONSENT CHOICE
We provide you with the choice to accept this or not, we prompt consent boxes for all embedded content, and no data is transferred before you consented to it. The checkboxes below show you all embeds you have consented to so far. You can opt-out any time by un-checking them and clicking the update button.
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.
NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.

5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself. If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:
 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.

6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:
ENVATO PTY LTD
For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for the our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.
TICKSY
Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization. In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS

GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.

You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. ThemeREX permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of ThemeREX to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

ThemeREX may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by ThemeREX, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. ThemeREX bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to ThemeREX, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.